Vážení zákazníci,
z důvodu šířící se pandémie COVID je aktuálně v našich expedičních skladech omezená pracovná síla, co může způsobit prodloužení dodávky objednaného zboží. Napříč vzniknuté situaci se snažíme udělat vše, co je v našich silách pro spokojenost našich zákazníků.
Děkujeme za pochopení.
Tým Rottner
0 KOŠÍK

Záruka a reklamace

Reklamační řád

Předmět reklamace:

a) Poškozený, chybějící nebo zničen zboží v zásilce nejpozději následující pracovní den po dodání
b) Nesprávné vybavení objednávky Do 7 pracovních dnů
c) Kvalita zaslaného zboží do 2 let od převzetí zboží

Reklamaci podle písm. a), lze podat písemně při přebírání zásilky (na tiskopise naší firmy) na kterém pošta (nebo kurýr) potvrdí příjem reklamace zásilky. Reklamaci je možné podat pouze okamžitě po převzetí zásilky (v případě, že poškození bylo zjevné), resp. nejpozději následující pracovní den po dodání (v případě, že poškození nebylo zjevné při dodání), jinak právo na náhradu škody zaniká. Při reklamaci pošta (nebo kurýr) sepisuje zápis. Zápis je přílohou reklamačního dopisu, který vyplní adresát zásilky. Zákazník - reklamující ponechá na poště až do konečného vyřízení reklamace vnitřní a vnější obal zásilky a poškozený obsah. Při doručení zásilky kurýrem zákazník reklamované zboží (se známkami zjevného poškození) nesmí převzít a do reklamačního protokolu musí uvést důvod nepřevzetíí zásilky.

Reklamaci podle b) a c) lze podat písemně s uvedením podrobného popisu reklamované skutečnosti na adrese Rottner Security Slovensko, s.r.o., Hrachova 16A, 821 05 BRATISLAVA. Zároveň reklamace můžete poslat i v mailové podobě na office@rottnersecurity.cz

Spolu s písemnou reklamací reklamující zašle, kopii potvrzeného záručního listu, pokud byl přiložen, doklad o zaplacení zboží, fotodokumentaci reklamovaného poškození.

Veškeré zboží zakoupené v internetovém obchodě www.rottnersecurity.cz lze bez udání důvodu vrátit do 7 dnů od převzetí zboží. Zboží je nutné do uvedené lhůty doručit na výše uvedenou adresu spolu s krátkou žádostí a číslem objednávky, případně kopií faktury. Toto právo vyplývá z § 12 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji (zákon č.. 108/2000 Sb).

Při odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, musí být vrácené zboží v původním balení a nepoškozený. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.

V případě, že zákazník porušil originální balení ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Pokud se Dodavatel a zákazník nedohodnou jinak, zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je také:

a) poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
b) Prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit.
c) Prodej zboží upraveného podle zvláštních požadavků zákazníka nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele

O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do 30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Maximální lhůta pro reklamační řízení je 30 dnů. Po uplynutí této lhůty má reklamující podle § 623 občanského zákoníku stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

Pokud je reklamace oprávněná, reklamující má právo na opravu zboží, výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny, ve smyslu platného Občanského zákoníku. Pokud je z důvodu reklamace nutné zboží vrátit odesílateli, zašle zákazník tovar řádně zabalený na adresu Rottner Security Slovensko s.r.o., Hrachova 16A, 851 01 Bratislava. Zvoz poškozeného zboží může po dohodě se zákazníkem zajistit také dodavatel. V tomto případe je zákazník povinen zboží řádně zabalit a odevzdat přepravci, kterého zajistí dodavatel.

Pro účely uplatnění reklamace je třeba uschovat doklad o koupi zboží (dodací list nebo fakturu s dodacím listem).

Důležitý dokument ke stažení

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (PDF)

Reklamační formulář (PDF)

Naše značky

Nakupujte přímo od výrobce
Doprava do 3-5 dní u zboží skladem
Výrazné slevy na veškerý sortiment